Råvara

Vi hämtar den först klassiga råvaran i vårt närområde. Våra träslag, furu och gran, har oftast vuxit över 100 år i vårt område. Råvaran har en stor andel friskkvist, hög kärnandel och passar utmärkt till kunder som har höga krav på sina trävaror.
Vi samarbetar bl a med Sveaskog, Holmen och Fastighetsverket, Arjeplog- och Arvidsjaurs allmänning, för råvaruleveranser med kontinuitet och kvalitet. Ett 80-tal lokala markägare väljer också att sälja sin råvara till oss. Alla våra leverantörer är lika viktiga för oss.

Vi köper såväl leveranstimmer och avverkningsuppdrag som leveransrotköp och rotköp.

I våra åtagande kan följande ingå:

• Slutavverkning
• Gallring
• Röjning
• Markberedning
• Återväxtprogram
• Skogsbruksplaner – Gröna Planer
• Rådgivning angående skog/ekonomi

VMF

När råvaran anländer från skogen, utför VMF Nord, en mottagningskontroll, samt märker timret med timmerleverantörernas identifikationsnummer.
Timret lagras sedan väl separerat från varann för att undvika sammanblandning mellan olika leverantörer.