Produktion

Där kvalitet genomsyrar samtliga
led i produktionen

Hela produktionen är inriktad på att den fina råvaran ska hanteras på ett varsamt sätt genom alla led. Alla inblandade har kvalitet för ögonen, från timmerintag till paketering.
Detta i kombination med en ändamålsenlig såganläggning gör att slutprodukten uppfyller de krav som ställts upp.

 

Kundorderstyrd produktion
Våra kunder, snickerier och hyvlerier i Skandinavien, Europa och Nord Afrika, vet att deras virkespaket levereras helt enligt deras önskemål. De vänder sig till oss – inte för att vi är störst – utan för att de snabbt kan få leveranser enligt nya specifikationer. Vår specialitet är att kunna såga gran och furu i små och stora poster enligt önskemål, avseende dimensioner mellan 16 x 75 och 100 x 200. Virket sågas och sorteras enligt kundens specifikation. Justerverket har 26 sorteringsfack för maximal valfrihet och exakt virkessortering. Du kan välja mellan standardkvaliteter eller ändamålssortering, helt enligt dina önskemål och krav.

Virket härstammar ej från:
• Skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
• Skogar där höga bevarandevärden är hotade (Nyckelbiotoper enl Skogsstyrelsens definition i svensk tillämpning)
• Genmanipulerade träd
• Illegala avverkningar
• Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning

Hyvling
Vi erbjuder vidareförädling i form av hyvling och årligen hyvlar vi ca 7 000 m³ virke. Vi hyvlar list och panel helt enligt era önskemål.

Torkning
Att torka virke är en speciell konst som vi ägnar särskild omsorg. Vår fuktkvot ligger på 16% +/- 2%.